Główne Postulaty


1. Działanie na rzecz praw człowieka, swobód obywatelskich i bezpieczeństwa rodzin.
2. Utrzymywanie partnerskich stosunków międzynarodowych. wspieranie współpracy gospodarczej i kulturalnej.
3. Promocja zachowań ekologicznych, produkcja zdrowej żywności i wsparcie innowacyjności.
4. Wolność gospodarcza, likwidacja biurokracji, zmiany podatkowe i samorządność lokalna.
5.Usprawnienie edukacji, ochrona zdrowia i rozwój zawodowy w sektorze medycznym.
6. Polski złoty jako główna waluta, ochrona oszczędności i rozwój technologii blockchain.
7. Niezależne sądy i prokuratura, przyspieszenie postępowań, zaostrzenie kar i prace publiczne dla więźniów.
1. Działanie na rzecz praw człowieka, swobód obywatelskich i bezpieczeństwa rodzin.
2. Utrzymywanie partnerskich stosunków międzynarodowych. wspieranie współpracy gospodarczej i kulturalnej.
3. Promocja zachowań ekologicznych, produkcja zdrowej żywności i wsparcie innowacyjności.
4. Wolność gospodarcza, likwidacja biurokracji, zmiany podatkowe i samorządność lokalna.
5.Usprawnienie edukacji, ochrona zdrowia i rozwój zawodowy w sektorze medycznym.
6. Polski złoty jako główna waluta, ochrona oszczędności i rozwój technologii blockchain.
7. Niezależne sądy i prokuratura, przyspieszenie postępowań, zaostrzenie kar i prace publiczne dla więźniów.

Kim Jesteśmy

Jesteśmy młodą liberalną i wolnościową partią polityczną, oddaną idei indywidualnej wolności i równości dla wszystkich. Nasza partia powstała z przekonania, że jednostka powinna mieć swobodę podejmowania decyzji dotyczących swojego życia i przekonań.

Artur Banach
Artur Banach
Prezes Partii
Wiceprezes partii
Wiceprezes partii
Rafał Wiszniowski
Sekretarz Generalny partii
Sekretarz Generalny partii
Patryk Piszczatowski

Najbliżsi nam myśliciele polityczni

Myśliciele polityczni są ważni dlatego, że ich wizje, wartości i cele mają nadal znaczenie i służą jako wytyczne dla współczesnej polityki. Studiowanie ich myśli pomaga nam w określeniu własnej tożsamości ideologicznej i programowej. Jest też sposobem na kontynuację i rozwinięcie ich dziedzictwa. Odwołujemy się do ich idei i adaptujemy je do zmieniających się realiów życia oraz wprowadzamy nowe koncepcje, które są zgodne z ich myślą.

Najnowsze Wpisy